سبد خرید شما خالی است.

از بین اندیکاتورها کدام یک انتخاب کنیم؟

شاید برخی انتظار داشته باشند همانند اکسپرت ها بهتر بود هر اندیکاتور برای  نماد خاصی طراحی می گردید؟

در پاسخ باید گفت این بدترین اشتباه ممکن است چون در انصورت اندیکاتور فقط بر اساس رفتار یک دوره خاص یعنی بر اساس گذشته سهم طراحی می گردید که با کمترین تغییر رفتار قیمت اندیکاتور اعتبارش را از دست می داد.

و همانگونه که اکثر کاربران مطلعند هر سهم با توجه به نوع و ماهیت شرکت متاثر از عوامل خاصی هست بعنوان مثال پتروشیمی ها متاثر از بازار نفت و …. و با توجه به این موضوع هر نماد رفتار و الگوی خاصی را دنبال می کند و به این دلیل هست برخی اندیکاتورها با برخی نمادها بهتر سازگاری دارند.

از این رو تیم تحقیقاتی بازاردی جی در مطالعه ای گسترده مهمترین الگوهای قیمتی تمام نمادهای بورس را که به تعداد محدودی الگو خلاصه می شوند فرمولیزه کرده و هر اندیکاتور را بر اساس استراتژی خاصی طراحی نموده است.

از این رو هر کدام از نمادها رفتار قیمتی شان محدود به یکی از این الگوها و استراتژی ها می باشد که کاربر با بررسی هشدارهای گذشته هر اندیکاتور بهترین استراتژی را انتخاب و برای ان نماد از همان اندیکاتور و استراتژی استفاده نماید.

حسن استخراج استراتژی ها این هست که یک نماد ممکن است در 5سال متاثر از عوامل خاصی باشد و در طی مرور زمان این عوامل تغییر یابند و از استراتژی دیگری دنباله روی کنند. از این رو با تغییر رفتار قیمت اندیکاتورها همچنان کارایی گذشته را خواهند داشت.

نتیجه:

بازار یک موجود زنده هست که انسان ها رفتار قیمت هر نماد را شکل می بخشند و انسان ها هر یکی رفتار و احساسات خودش را دارد نمادها نیز به تبع رفتار انسان ها و متاثر از متغییرهای متفاوت رفتارشان متفاوت می باشد.

هدف ما شناسایی الگوهای رفتاری مجموعه ای از همه نمادهاست نه انکه اندیکاتور را بر اساس قیمت های گذشته بهینه کنیم چرا که رفتار اینده قیمت هر نماد بستگی به رفتار متغییرهای تاثیرگذار اقتصاد دارد نه اینکه حرکت گذشته را تکرار نماید. بلکه همه نمادها در الگویی از انواع الگوها و مطابق استراتژی از استراتژی های مختلف رفتار می کنند .از این رو کاربر باید استراتژی های مختلف که هر اندیکاتور نماینده یک استراتژی می باشد را روی یک نماد اجرا نموده استراتژی که سازگارترین حالت را داشت و حداقل از 5 سیگنال قبلی 4تا به سود رسیده بودند آن را برای نماد مربوطه انتخاب کرد. یک استراتژی روی یک نماد صددرصد جواب می دهد و روی دیگری ممکن است 60درصد سازگار باشد.

دقت شود در طول زمان قیمت یک نماد ممکن است از یک الگو به الگوی دیگری منتقل شود و یک استراتژی که سال قبل 70درصد سازگاری داشته است ممکن است سال جدید 90درصد سازگاری داشته باشد.از این رو هر 4 ماه باید اندیکاتورهای مختلف روی هر نماد تست نمود تا بهترین اندیکاتور برای ان نماد بدست آید.